Sfcsf Social Bookmarking - Share Your Website Worldwide - ANG MASAMANG HININGA AY ANG UNANG TANDA NG MGA PARASITO. http://sfcsf.org/Health/ang-masamang-hininga-ay-ang-unang-tanda-ng-mga-parasito-/ Sa 2016, sa Instituto ng Medikal na Parasitolohiya at Tropikong Gamot (Institute of Medical Parasitology and Tropical Medicine) ay matagumpay na nakumpleto ang isang klinikal na pagsubok ng bagong henerasyon na produktong tinatawag na Papaya Capsule, na ginawang panlaban sa mga parasito. Ang serbisyong press ng Instituto ay naglathala ng mga sumusunod: Mon, 16 Sep 2019 11:31:58 UTC en