Sa 2016, sa Instituto ng Medikal na Parasitolohiya at Tropikong Gamot (Institute of Medical Parasitology and Tropical Medicine) ay matagumpay na nakumpleto ang isang klinikal na pagsubok ng bagong henerasyon na produktong tinatawag na Papaya Capsule, na ginawang panlaban sa mga parasito. Ang serbisyong press ng Instituto ay naglathala ng mga sumusunod:


Who Voted for this Story
Username:

Password:

Remember:
Saved Stories

Copyright © 2010-2017 Sfcsf Social Bookmarking - Share Your Website Worldwide  |  Powered by Pligg CMS  |  Designed by Pligg Templates